ผมอยากสร้างเกมสักเกมอ่ะครับ แต่ไม่รู้ว่าเกมทที่ดีควรมีลำดับขั้นตอนยังไง ขอผู้รู้ชี้แนะหน่อยครับ