ลองดูครับตามรูป
ไฟแรม 1.85 VCORE 1.4375 NB 1.4000 NB CORE 1.19 ครับควรปรับไรเพิ่มเติมดีครับเทส Linx เครื่องวูบตลอดเลยแต่ลอง memtest ไป 3 ช.ม มี error 2 จุดครับแนะนำด้วยน่ะครับ CPU ตัวที่ 3 แล้วของ AMD (555 840 955)