ช่วง 2-3 วันมานี้ต้องคอยไปติก View > Encoding > thai ตลอด มีวิธีแก้ไม่ต้องไปติกที่ว่าไหมครับ