เวลาเปิด Wifi ประมาณครึ่งชั่วโมงจะค้าง 1 ครั้ง อ่าครับ เวลาจะกดปุ่ม ปิด Wifi ไม่ได้ (Windows 7 นะครับ) รอRestart นานมาก จะมีวิธีแก้ไหมครับ