เป็นไปได้อยากได้ของนอกอะครับและอยากได้เชื่อมต่อไทยได้ไวด้วยอะครับแนะนำทีนะครับท่านๆทั้งหลาย