แฮนดี้ไดรฟ์ผมใส่เพลงลงไปแต่ไม่เห็นเพลงแต่เนื้อที่ความจุนั้นลดลงเป็นเพราะอะไรไวรัสหรือป่าวฟอแมตก้อยังไม่หายคัยรู้ช่วยทีครับ - -