คือไม่ทราบว่าจะหามาจากไหนเหรอคับคือว่าจะเอามาทำงานใครรู้ที่โหลดได้ที่ไหนช่วยบอกทีนะคับ