แล้วI-Tigue L3500 มันเสียงต่างกับ GIGAWORKS T20 มากไหมครับ
ทําไมถึงว่าGIGAWORKS T20 เสียงดีกว่าTigue L3500 ผมสงสัยมาก
Tigue L3500 เป็น2.1 ซึ่งในหนังสือคอมมันบอกว่าเสียงของ2.1
จะดีกว่า2.0ไงครับGIGAWORKS T20 มันเป็น2.0ผมก็งงสิแบบนี้
ตามตําราคอมมันว่าแบบนั้น