เพื่อนๆ พี่ ท่านใด พอจะมีข้อมูล หรือแหล่ง Download Driver ของ ASUS x43b ที่ใช้กับ Windows XP บ้างครับ
เนื่องจากรุ่นนี้ออกมาพร้อมกับ Windows 7 Driver ไม่มีให้สำหรับ Windows XP รบกวนหน่อยนะครับ ...