ผมมีแรม Geil Enhance Corsa 4GB 1600(2Gx2)
ตอต้องการเพิ่มเปน 8GB ผมจะใส่ (2x4GB) หรือ (4x2GB)
แบบไหนดีกว่า
ถ้าใส่ (4x2GB) ได้ไมเพราะมีของเดิมอยู่แล้ว
ถ้าใส่แล้วมีผลต่อกรา OC ไม่คับ
สเปค i5 2500k @ 4.7 GHz.
บอร์ด ASUS P8P67 B3