พอดี อยากได้ Storage Server ความจุประมาณ 2-3TB น่ะครับ

แต่ใช้งานไม่หนักมาก คือไว้แชร์ Data ในวงแลน มี Client ประมาณ 6 เครื่องนะครับ

ไฟล์ที่จะจัดเก็บส่วนใหญ่เป็นไฟล์ Publishing ต่างๆนะครับ

แต่ไม่เน้นเปิด 24*7 นะครับ อาจจะมีปิดเครื่องบ้างปะปราย

ขอบคุณครับ