คือผมพยายามเชื่อ vpn แบบ client to site ระหว่าง RV042 กับโปรแกรม shrew แต่มันขึ้น error ว่า failed to attach to key daemon
ไม่ทราบผมต้องแก้ยังไงครับที่ RV042 ผมใส่ DDNS ของ DYNDNS ไว้ด้วยครับ