จากประสพการ์ณ ของผม ผมคิดว่า Samsung ผมให้ 10 เต็ม LG ผมให้ 2

ซัมซุง ติดต่อง่าย บริการดี พูดจาดี สินค้าส่งซ่อม ไม่เกิน 7 วัน 2-3 วันก้อได้แระ ส่วนเครมสินค้า ถ้ามีของเครมได้ทั้งที กรอกเอกสารไม่ต้องรอยื่นเรื่องเข้าศูนใหญ่

LG ติดต่อยาก บริการพอใช้ได้ พูดจาดี(แต่บ่ายเบี่ยงรออะไหร่) ส่งซ่อมไม่เกิน 7 วัน (รออะไหล่) 10 กว่าวันแล้วยังไม่ได้เลย ถ้าเคลมสินค้า เปลี่ยนตัวใหม่ รอไปเถอะ เป็นเดือนๆ ไหนจะยื่นเรื่อง ถ่ายหลักฐาน เข้าสำนักงานใหญ่ พอกันที จบเครสนี้ไม่เอาแระสินค้าจาก LG