คือผมจะติดตั้ง ADSL ที่คอนโดทีนี้ 3BB มันติดไม่ได้ติดได้เฉพาะ TOT และ อาศัยเน็ต Wireless ของ Condo อยากจะทราบว่าตอนนี้ TOT มันดีขึ้นรึยังครับ เพราะไม่เคยใช้ของ TOT เลยไม่กล้าลอง เคยแต่ 3BB กับ TRUE