ออกตัวก่อนนะครับ ผมไม่เคยใช้ Mac เลยครับ รบกวนชี้แนะและให้คำแนะนำด้วยนะครับ