ช่วยผมทีครับ วินโด้ XP เวลาเปิดเครื่องขึ้นมา มันขึ้นว่า Machine Debug Manager มันขึ้นทุกครั้งหลังเปิดเครื่องครับ รำคนญมากครับช่วยผมที ปิดมันยังไงครับ internet explorer ของผมเป็นภาษาอังกฤษนะครับ
บางทีเปิดเน็ตครั้งเดียวขึ้นมาตั้งหลายหน้าครับ