ไม่รู้ว่าห้ามป่าว ก็ขอโทดด้วยนะคับ

GTA IV Pro.jpg