ของตัวที่มีน้ำหนักไม่มากนะคับ แบบบางๆ ยิ่งดี
จะได้พาไปไหนได้สะดวก

ราคาประมาณ ไม่เกิน 20000 คับ