การ์ดจอขอรุ่นนี้นะ asus gtx 560ti 1gb ddr5 direct cu ii top CPU ของ intel