พอดี ผมลง วินโด xp ครับ หา driver xp มาลง กับใช้งานไม่ได้ ลงยากมากครับ ไม่รู้จะหาไดเวอร์ จากไหนดีครับ รุ่น Satellite C640DTo1.jpgTo2.jpg