รุ่นไหนดีครับ เน้นเล่นเกม ครับ เรื่องความร้อนด้วยครับ