หยากทราบว่า เมนบอร์ด ASUS P5ND2-SLI DELUXE

สามารถใช้กับ INTEL 6300

ใชงานร่วมกันใด้มั้ยครับ ขอบคุณมากครับ