ติดตั้ง HIS 4670 1 GB เสร็จแล้ว

เครื่องถามหา pci device

จะถามทุกท่านหน่อยว่า ต้องลงตัวไหนเพิ่มครับ

รบกวนด้วยครับ