ช่วยด้วยครับ ลงวินโดว์ XP แล้ว มันมีปัญหา ขึ้นว่า RPC server is unavailable นี่ มันเสียตรงไหนครับ งง