จากเสปคของเมนบอร์ด
- Support PC1600/ PC2100 Unbuffered ECC/non-ECC SDRAM
- Support PC3200/PC2700 On "Overclocking Mode"

ความหมายของ Overclocking Mode หมายถึงอย่างใรครับ จำเป็นต้องไปตั้งค่าอะไรในการใช้งาน RAM ชนิด PC3200 หรือ PC2700 นี้หรือไม่

ขอบคุณมาเป็นการล่วงหน้าครับ