ตามหัวชื่อกระทู้เลย เซ็งจิตมากพิมพ์ตั้งนานเจอบัํกเข้าไป ที่พิมพ์มาจบเห่เลย