มันขึ้นว่า "this software is not support on your system"
Macbookpro 6,2
ผมอยากอัพเดทอะไรหลายๆอยาก แต่ก็มักจะเจออะไรประมาณนี้
ตอนลง bootcamp แล้วจะดาว์นโหลด windowsupport ก็อาการคล้ายๆกัน "not support"
จะแก้ไขได้อย่างไรครับ