ตรง TMPIN เย็นกว่า 2องศา

ตรง Core เย็นกว่าเกือบ5องศาเลย งงมาก


มีใครเคยเป็นมั้ยครับ