อยู่ดีๆๆ Samsung PT I9000 LOCK ถามE MAIL กับ password

กดปุ่มอะไรก็ไม่ได้ ช่วยที ผู้รู้ช่วยบอกวิธีแก้หน่ครับ