บริษัทเมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดอบรมหลักสูตร iSeries(AS/400)

สำหรับุคคลทั่วไป ผ่านหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน สามารถใช้งานได้จริง จากศูนย์ฝึกอบรม

และทีมสอนที่มีประสบการณ์ ให้คุณได้เรียนรู้และสัมผัสการใช้งานบนเครื่อง iSeries ที่มี

เทคโนโลยีทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน เพื่อเป็นบันไดก้าวสู่การเข้าทำงานในองค์กรและบริษัท

ชั้นนำ

ค่าอบรมเพียง 1000 บาทเท่านั้น

สนใจลงทะเบียนและติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แผนก Education Support บริษัทเมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เบือร์โทรศัพท์ : 02-7274129 - 32, 4240 เบอร์แฟกซ์ : 02-7262643
อีเมล์ : education-400@metrosystems.co.th เว็บไซต์ : www.metrosystems.co.th