จะ remove โปรแกรม ใน Windows Vista แต่ remove ไม่ได้ มันขึ้นว่า เราไม่ได้ใช้ยูเซอร์ที่เป็น admin ทั้ง ๆ ที่ ใช้ยูเซอร์ที่เป็น admin อยู่ จะต้องทำยังไงคะ

ใช้ Windows Vista Home Premium ที่มากับ Vaio อะคะ