ลง Windows Vista Home Basic แล้วใช้ Head Phone แบบมีไมค์ในตัว แล้ว
แต่ทำไมมีเสียงออกทางหูฟัง แต่ใช้ไมโครโฟนกับไม่ทำงาน และ ไม่มีเสียง
รบกวนท่านผู้รู้ช่วยบอกวิธีแก้ให้หน่อยนะค่ะ
จะเป็นพระคุณอย่างสูง