คลิกเลือก mute ตรง mic มันไม่มีนี้ซิคือ ปัญหา ตรง audio out put
ปรับจาก realtek ก้อไม่เป็น แต่อัดเสียงอะไรได้หมด แต่มันไม่ออกลำโพงจะร้องคาราโอหน่อย

บอกวิธีเชตทีน่า