คือ ที่เครื่องมี 2 สาย
1. สาย datanet
2. สาย internet

คือ จะให้ IE ออกสาย 2 ยังเดียวทำไงอะครับ