ดูใน speedfan

internal temp อยู่ที่ 106 ครับ มันเป็นรูปลูกไฟครับ มันคืออะไรครับ