จะซื้อ LCD moniter ที่พันธุ์ทิพย์ มีร้าน แนะนำไหมครับ 17 นิ้ว

สัก 4000-5000 นิดๆจะมีไหมเน้อ