คลิกเลือก mute ตรง mic มันไม่มีนี้ซิคือ ปัญหา ตรง audio out put มีแต่ตรง input ที่ไว้สำหรับอัดเสียง
ปรับจาก realtek ก้อไม่เป็น แต่อัดเสียงอะไรได้หมด แต่มันไม่ออกลำโพงจะร้องคาราโอหน่อย

ไดร์เวอร์ realtek ก้อไปโหลดที่เวป acerลงแล้วก้อเซตไม่เป็น แต่ตรง volum
บอกวิธีเชตทีน่า