รบกวน ท่านใดมีโปรแกรม หรือคำแนะนำ ขอบคุณทุกคำตอบครับ