คือแชร์การ์ดจอนี่ช่วยได้เยอะไหม พอดีกาดจอมันช้าๆ อะครับถ้าแชนี่แชได้ทุกรุ่นเลยปะไม่รู้อะ