ลองเข้าไปแล้วครับ มันมองไม่เห็นกันอ่าครับ แต่ในการแชร์ของก็มองเห็นกันอยู่ครับ