สงสัยว่าเวลาใช้ LB-121 จะทำ IP Bonus ต้องทำอย่างไร