ผมพึงได้เครื่องมาอาครับ

ของ acer ใช้โปรแกรมของ acer ghost แล้วมันได้ตั้ง 7 G

มันเอาลง DVD ไม่ได้อ่า ช่วยหน่อยครับ