อยู่ดีๆ เครื่องผมมันหา ทัมไดรฟไม่เจอครับ เสียบแล้วมันก็ค้างอยู่ที่ Found New Hardware แล้วก็อยู่อย่างนี้เลยครับแก้อย่างไรดีครับ