ไม่ทราบว่าจะเพิ่มความละเอียดด้วยวิธีไหนได้บ้างครับ