ต้องการซื้อแรม n/b 512 บัส 266 หรือ 1G ก็ได้ ราคาโทรมาคุยครับ
0892727422