สองตัวนี้ ให้ท่านเลือก ใช้ จะใช้ตัวไหนคับ
-ใช้ตัวไหน
-เพราะอะไร
-อื่นๆ-*-

ผมสับสน-*- ไม่รู้จะใช้ตัวไหนดี