ตั้งworkgroup ไว้แชร์2เครื่อง

ถ้าจะยกเลิกมัน ไม่อยากแชร์แล้ว

ต้องไปตั้งค่าตรงไหน

ที่จะปิด worlgroup

ให้กลับไปเป็นเหมือนเดิม ไม่สามารถแชร์กันได้