พอดี บอร์ด Asus P5GPL-x มันเสีย ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไรอยากทราบว่า ใช้ Asrock 4CoreDual-SATA2 R2 ได้ไหม เห็นมันเป็น ddr และ ddr2 ได้ทั้ง 2 อย่าง จะซื้อใหม่ วันนี้ ค่ะ