อยากทราบ พาสคีร์ หรือ โปรแกรมเต็ม Handy Keylogger น่ะครับ หาไม่เจอเลย มันใช้ได้7 วัน
อยากรู้ลูกใช้คอมวันๆหนึ่งมันทำอะไรบ้าง เล่นทั้งวัน ท่านผู้รู้ท่านใดมีขอความกรุณาด้วยน่ะครับ
ขอบคุณมากครับ