อยากได้โปรแกรมที่ใช้สำหรับตั้งเวลาในการเล่นเน็ตของเด็กที่บ้านครับ คือกำหนดเป็นช่วงเวลา เน็ตที่ใช้เป็น ADSL (rounter)พอมีหรือเปล่าน้อ